Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych przez serwis internetowy www.silvertus.pl.

I. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dokonując rezerwacji telefonicznie, mailowo lub przez formularz internetowy online, użytkownik serwisu www.silvertus.pl wyraża zgodę na umieszczenie otrzymanych danych osobowych w zasobach informacyjnych firmy Silvertus z siedzibą ul. T. Kościuszki 18, 81-198, Pogórze. Dane będę przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

II. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO), jest hurtownia biżuterii - firma Silvertus o numerze NIP 9580976750 i o numerze REGON 221209157 z siedzibą ul. T. Kościuszki 18, 81-198.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
1. przetwarzane zgodnie prawem;
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczy, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. Cele przetwarzania danych osobowych
Prawidłowe wykonanie umowy zawartej z klientem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (w szczególności odpowiedzi na wszelkie zapytania) [imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania/dostawy, email, adres IP]

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.
V. Okres przetwarzania danych osobowych
Do zakończenia trzeciego roku po zrealizowaniu umowy pomiędzy Użytkownikiem, a firmę Silvertus; z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po tym terminie, jednak wyłącznie jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

VI. Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe
Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym partnerom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie silvertus.pl przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z silvertus.pl i wyłącznie zgodnie z wytycznymi silvertus.pl i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez silvertus.pl. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych (np. Google), operatorzy pocztowi i firmy kurierskie (np. Poczta Polska, DHL, DPD Polska, UPS), dostawcy usług doradczych, prawnych, księgowych lub audytowych. Dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

VII Uprawnienia osób, których dane osobowe przetwarzamy
Osoba, które dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba taka ma również – w przypadkach opisanych w RODO – do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami lub w przypadku wiadomości marketingowych przesyłanych drogą poczty e-mail, użyć stosownego linka umieszczonego na dole każdej wiadomości.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Zmiana polityki prywatności
Silvertus.pl zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości silvertus.pl może, a czasem będzie musiało, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie sklepu silvertus.pl i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających na zgodę na nową treść. silvertus.pl przechowuje historię zmian Polityki Prywatności w celu przetwarzania danych zgodnie z Polityką Prywatności, na którą klient wyraził zgodę w danym momencie w historii.

IX. Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych sklepu silvertus.pl, prosimy o kontakt pod dedykowanym adresem email: biuro@silvertus.pl. Jeśli ta forma kontaktu Tobie nie odpowiada, możesz do nas zadzwonić tel. (+48 58) 625 02 79 lub napisać oficjalne pismo i wysłać na adres Silvertus Arkadiusz Tusik, ul. T. Kościuszki 18, 81-198, Pogórze, woj. pomorskie.

X. Zgoda na „cookies”
Przy pierwszej wizycie na stronie www.silvertus.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików „cookies”. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików „cookies” na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na użycie plików „cookies”.Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.silvertus.pl.

I. Czym są pliki „cookies”
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do tego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

II. Do czego używamy plików „cookies”
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

III. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

IV. Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania użytkownika (przeglądarki internetowej).

Hurtownia biżuterii srebrnej

|

Producent biżuterii srebrnej

|

Hurtownie biżuterii srebrnej Gdańsk

Firma Silvertus od wielu lat dostarcza swoim klientom wysokiej jakości wyroby ze srebra. Głowne dziedziny naszej działalnosci to produkcja jak również bezpośredni import biżuterii srebrnej.


© Silvertus - hurtownia biżuterii srebrnej | Polityka prywatności | Informacja o cookies | Projekt i wykonanie strony: Studio Pi